Thursday, August 23, 2012

इन्टरनेट स्पिड चेक गर्ने हैन त ??

तपाई हामि सबै लाइ थाहै छ तपाइँ ले जडान गरेको इन्टरनेट Slow चल्छ भनेर चाहे ADSL हो चाहे world link चाहे Broadlink हो | सायेद तपाइँ लाइ थाहा छैन होला कति को स्पीड मा चल्छ भनेर यदि चेक गर्न चाहनु हुन्छ भने तल को  लिंक मा गएर चेकक गर्न सक्नु हुन्छ |


यहाँ बाट भित्र जानुहोस |

माथिको लिंक मा क्लिक्क  गरेर भित्र जानुहोस ।  र  Being Test मा क्लिक्क गरेर तपाई को इन्टरनेट स्पिड तेस्त गर्न सक्नु हुनेछ Enjoy .... !!!

0 comments:

Post a Comment